מבני כיתות בבית ספר
תוספת חידוש והתאמת מבני כיתות קיימים לסטנדרטים חדשים
הגדלת כיתות, הוספת פונקציות עזר שונות והתאמה לשיטות הוראה חדשות.

 

 

קומת קרקע  

קומה א  

קומה ב